درباره نشریه

علم مدیریت دولتی دربرگیرنده مفاهیمی جهت ارتقای مهارت‌های مدیریتی می باشد که باید به‌طور مؤثر و کارآمد در یک سازمان عمومی بکار گرفته شوند. امروزه با تغییر و تحولات عمده و کثیری که در محیط درونی و بیرونی سازمان ها در حال روی دادن است، داشتن دانش و اطلاعات معتبر و به روز در زمینه مدیریت دولتی، هم برای مدیران و هم برای محققان کشور سودمند خواهد بود. در اختیار داشتن این دانش و اطلاعات، مدیران را در راستای بهبود سازگاری و تطبیق بین افراد و سازمان، سازمان و محیطش و میان عناصر و اجزای سازمانی نظیر استراتژی، ساختار و فرآیندها قرار می دهد؛ و همچنین محققان را در جهت ایده پردازی و طرح راهکارها و نظریه های نوین در این زمینه یاری می رساند.  لذا در راستای دستیابی به این مهم، این نشریه بر آن است تا مجموعه ای از مقالات محققان در زمینه مدیریت دولتی با موضوعات نوین و نتایج کاربردی را برای استفاده مدیران کشور در دسترس مدیران و پژوهشگران کشور در این زمینه قرار دهد.

 

با توجه به این رویکرد، نشریه "تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی" با همکاری علمی اساتید برجسته دانشگاه‌های کشور، رسالت دریافت و انتشار یافته‌های علمی و اساسی اساتید، دانش‌پژوهان و دانشجویان را در حوزه کلیه موضوعات مربوط به مدیریت دولتی را به عهده دارد. به منظور فراهم نمودن فضایی علمی برای تحقیقات اساسی در حوزه مدیریت دولتی، این نشریه هر سه ماه یک‌بار، از سوی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان)، پس از داوری تخصصی و تایید هیات تحریریه اقدام به انتشار مقالات علمی ارسالی پژوهشگران می نماید. این نشریه با هدف توسعه دانش، شناسایی مسائل مرتبط، و ارائه راهکارهای عملی و متناسب با مدیریت دولتی، به دنبال چاپ و نشر معتبرترین و جدیدترین آثار علمی نویسندگان و پژوهشگران عرصه مدیریت دولتی در کشور می باشد. نویسندگان و پژوهشگران محترم جهت ارسال و بررسی مقالات علمی خود با مراجعه به این وبگاه، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس اطلاعات موجود در منوی راهنمای نویسندگان، تنظیم و ارسال کنند.

 

مشخصات نشریه

شماره مجوز:  64743/ص/99

تاریخ دریافت مجوز: 09/12/1399

شماره شاپا: