پیوندهای مفید

(ِDRJI) Directory of Research Journals Indexing


بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags)


پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)


راهنمای مجلات دسترسی آزاد (DOAJ: Directory of Open Access Journals)


سامانه نشریات علمی ایران (سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)


شناسه دیجیتالی مقالات (DOI ,Digital Object Identifier)


ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران (CIVILICA)